Ο “ΝOUS” προσφέρει στα παιδιά προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική μάθηση με δομημένο τρόπο και ασφάλεια.

Δείτε τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2023 – 2024 εδώ

Δείτε τις εργασίες σχολείων για το σχολικό έτος 2022 – 2023  εδώ

Δείτε τις εργασίες σχολείων για το σχολικό έτος 2021 – 2022 εδώ

Εάν θέλετε να δείτε τα προγράμματα ψηφιακής μάθησης του NOUS μπορείτε να τα δείτε εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2019 – 2020 εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2017 – 2018 εδώ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών για τα προηγούμενα σχολικά έτη.
Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που μας επισκέφτηκαν! Η ψηφιακή μάθηση αρέσει στα παιδιά!
Δείτε τα ηλεκτρονικά βιβλία που δημιούργησαν μαθητές (2013-2017) ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο