Ο “ΝOUS” προσφέρει στα παιδιά προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική μάθηση με δομημένο τρόπο και ασφάλεια.

Εάν θέλετε να δείτε τα προγράμματα ψηφιακής μάθησης του NOUS μπορείτε να τα δείτε εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2019 – 2020 εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2017 – 2018 εδώ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών για τα προηγούμενα σχολικά έτη.
Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που μας επισκέφτηκαν! Η ψηφιακή μάθηση αρέσει στα παιδιά!
Δείτε τα ηλεκτρονικά βιβλία που δημιούργησαν μαθητές (2013-2017) ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο