ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024 Δωρεάν webinars για εκπαιδευτικούς. Eυχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν. 🙂

Για τεχνητή νοημοσύνηση στην εκπαίδευση

Για δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης

Για δυσκολίες στην προσοχή΄/ΔΕΠΥ υποστηρικτική τεχνολογία


«O κόσμος μας προσφέρει πλήθος πληροφοριών σε όλες τις μορφές. Η πρόκληση είναι πως θα παρουσιάσουμε και θα αναπαραστήσουμε αυτές τις πληροφορίες με τη χρήση των υπολογιστών, μετατρέποντάς τες σε χρήσιμες πληροφορίες» (Joy Mountford, previously head of HCI group, Apple).

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μάθουν τα παιδιά πιο εύκολα.

Η ψηφιακή μάθηση όταν χρησιμοποιείται από δασκάλους που γνωρίζουν πως να την χρησιμοποιήσουν βοηθάει πολύ τα παιδιά στην μάθηση.

Κρατήσεις σχολείων

Προγράμματα ψηφιακής μάθησης για σχολεία

Ειδική αγωγή με νέες τεχνολογίες

Γίνε μέλος μας

Βίντεο σχολείων

Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο

Δημοσιευμένα ηλεκτρονικά βιβλία

Eλεύθερα λογισμικά του ΝΟUS για παιδιά δημοτικού

Σε όλα τα προγράμματα για σχολεία εφαρμόζουμε κοινωνικό – συναισθηματική μάθηση  (Social Emotional Learning, SEL).  Για το πρόγραμμα «Ειδική αγωγή με νέες τεχνολογίες» επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή με mail. Δείτε το blog μας για εκμάθηση κώδικα για παιδιά . Για το πρόγραμμα στήριξης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση και οικονομικές δυσκολίες επικοινωνήστε μαζί μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Σε όλα τα προγράμματα μας χρησιμοποιούμε επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, με βάση πάντα, την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών (digital storytelling). Εάν είστε δάσκαλος / δασκάλα και θέλετε να προσφέρεται εθελοντική εργασία στο ΝΟUS για το πρόγραμμα στήριξης μαθητών στείλτε μας email.
Αυτή τη χρονιά τα σχολεία που θα παρακολουθήσουν θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για δασκάλους με στόχο την ένταξη της #SEL στην τάξη τους με συμβουλευτική από ψυχολόγο και ειδική παιδαγωγό (στις περιπτώσεις ειδικής αγωγής) η. Η νέα τάξη μας θέλει να «φωνάξει» ότι η συναισθηματική κατάσταση των μαθητών είναι κρίσιμη για την μάθηση. Για 2η χρονιά θα λειτουργήσει και η υποστηρικτική τάξη για γονείς για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι γονείς υποστηρίζονται δωρεάν ψηφιακά από ειδικούς (ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό).
Mπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τα εκπαιδευτικά λογισμικά μας. Θα τα βρείτε στο http://sunnysoftware.net/ . Εάν είστε δασκάλα/δάσκαλος και θέλετε βοήθεια σε θέματα ΤΠΕ επικοινωνήστε μαζί μας με email (δείτε το blog μας με ηλεκτρονικές πηγές για δασκάλους).