03β.Προγράμματα Ψηφιακής Μάθησης


Όλα τα προγράμματα του ΝΟUS  έχουν σαν στόχο τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την μάθηση. Τα εργαστήρια είναι βιωματικά και οι μαθητές υλοποιούν τα προγράμματα με τη χρήση υπολογιστών, tablets και διαδραστικού πίνακα.

 

Τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016   επισκέφτηκαν το ΝΟUS περίπου 8.000 μαθητές για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακής μάθησης για σχολεία (Πρόγραμμα Ψηφιακός Κόσμος). Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές και τους δασκάλους τους για τη συμμετοχή! Από τις αντιδράσεις των παιδιών και τις αξιολογήσεις των δασκάλων πιστεύουμε ότι ο «Ψηφιακός Κόσμος» του ΝΟUS είχε απήχηση και έτσι συνεχίζουμε και το σχολικό έτος 2016-2017!

Ο ΝΟUS δέχεται δύο τάξεις σχολείων καθημερινά ανάλογα με το πρόγραμμα του σχολείου.

9.15 - 10.45(1.30 λεπτά)  και 11.00 -12.30 (1.30 λεπτά)

Για τα σχολεία που έχουν την δυνατότητα το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει 1.45 λεπτά

9.30 -11.15 και 11.30 - 1.15

(η διάρκεια και η ώρα των προγραμμάτων προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες ( λόγω ωραρίου) του κάθε σχολείου.

Κόστος προγραμμάτων για σχολεία:

Η συνδρομή για τις τάξεις που θέλουν να παρακολουθήσουν είναι 3 ευρώ ανά μαθητή.
Σε περίπτωση οικονομικής δυσκολίας κάποιων μαθητών το ινστιτούτο καλύπτει την συνδρομή τους.

 

Πρόγραμμα Ψηφιακός Κόσμος

 

  • Νέο Πρόγραμμα Nοιάζομαι (Ευγένεια –Σεβασμός – Επικοινωνία - Συναισθήματα) Για όλες τις τάξεις του δημοτικού

Σκοπός:  H ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και της ενσυναίσθησης με κεντρικούς άξονες την ορθή επικοινωνία, την ευγένεια και το σεβασμό (προς τους άλλους, το περιβάλλον που ζούμε, τις ανθρώπινες αξίες).

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές βλέπουν μια μικρή ταινία κινούμενων σχεδίων που αναφέρεται στην έννοια του «Νοιάζομαι». Ακολουθεί σύντομη συζήτηση και οι μαθητές βλέπουν μια μικρή παρουσίαση για την πόλη που ΔΕΝ νοιάζεται. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και παίζουν  παιχνίδι – δραστηριότητα «η πόλη που νοιάζεται» όπου οι μαθητές «διορθώνουν» τα προβλήματα της πόλης. Οι μαθητές έχουν διάφορους ρόλους (μαζεύουν σκουπίδια, βάφουν κτήρια, ταΐζουν αδέσποτα, βοηθούν ηλικιωμένους, φροντίζουν πάρκα κλπ.). Το κάθε παιδί μιλάει στην κάμερα για την «δουλειά» που έκανε ώστε να «διορθώσει» την πόλη. Τα πρόσωπα των μαθητών δεν εμφανίζονται στην ταινία. Το πρόγραμμα στηρίζεται στο “project based learning” καθώς και το ερώτημα που τίθεται στους μαθητές στην αρχή του προγράμματος είναι «πώς μπορούν να βοηθήσουν την πόλη;»


  •  Τοπική ιστορία - Για Ε΄ και Στ’ δημοτικού


Σκοπός: Η εκμάθηση της ιστορίας της Θεσσαλονίκης με την χρήση των νέων τεχνολογιών

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές βλέπουν μια πολυμεσική παρουσίαση της Θεσσαλονίκης και της ιστορίας της.  Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες. Με υπολογιστές και tablets δημιουργούν  ηλεκτρονικά βιβλία (παρελθόν, παρόν, μέλλον) και αντίστοιχα βίντεο. Οι μαθητές έχουν διάφορους ρόλους όπως φωτογράφοι-δημοσιογράφοι, εκδότες, σκηνοθέτες. Κάποιοι μαθητές με tablets φωτογραφίζουν  την  πόλη, κάποιοι άλλοι δημιουργούν την πόλη μας όπως την «φαντάζονται». Όλες οι εργασίες γίνονται με τη χρήση υπολογιστών. Ακολουθεί παρουσίαση της δουλειάς της κάθε ομάδας από τους μαθητές.

 

  • Χρήση του διαδικτύου και Aσφάλεια - Για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις

 

Σκοπός: Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του το Διαδίκτυο υποκρύπτει και κινδύνους. Σκοπός η ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους στο διαδίκτυο αλλά και η ορθή χρήση του.

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια που δημιουργήσαμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Κατόπιν παίζουν ένα παιχνίδι που αναφέρεται στους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και στην χρησιμότητα του. Δημιουργούν μια ψηφιακή εφημερίδα στην οποία ως μικροί δημοσιογράφοι αναφέρονται σε φανταστικά ή πραγματικά  γεγονότα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα παιδιά δημοσιεύουν την εφημερίδα τους online. Δημιουργούν ένα δελτίο ειδήσεων που  επαναφέρεται στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Γίνεται παρουσίαση της εφημερίδας και του δελτίου ειδήσεων σε όλη την τάξη.

 

  • Πρόγραμμα Διαφορετικότητα -Για όλες τις τάξεις δημοτικών σχολείων

 

Σκοπός:  Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην  έννοια της διαφορετικότητας και μέσω αυτού η ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές βλέπουν ένα παραμύθι στον διαδραστικό πίνακα με θέμα τη διαφορετικότητα. Το παραμύθι σταματά σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι μαθητές στη συνέχεια δημιουργούν τη δική τους εκδοχή για τη συνέχεια του παραμυθιού.  Με λογισμικό του ΝΟUS,  αλλά και με νέο συνεργατικό πίνακα οι μαθητές δημιουργούν και αφηγούνται την συνέχεια της ιστορίας χρησιμοποιώντας πολυμέσα.  Με την χρήση του OSMO + ipad υλοποιούν δραστηριότητα που συνδέεται με το παραμύθι. Δημιουργούν βίντεο με τις εικόνες που έφτιαξαν προσθέτοντας αφήγηση. Ακολουθεί παρουσίαση της δουλειάς της κάθε ομάδας.

 

  • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Ψηφιακός χάρτης της φύσης»

 

·        Για A΄, Β΄, Γ΄ δημοτικού

Σκοπός:  Η γνωριμία των μαθητών με τα είδη της πανίδας και χλωρίδας

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές παρακολουθούν πολυμεσική παρουσίαση που αναφέρεται στα είδη της πανίδας και της χλωρίδας. Η κάθε τάξη που παρακολουθεί διαλέγει μια διαφορετική περιοχή του κόσμου. Ανατίθεται σε κάθε παιδί ένα ζώο ή φυτό για το οποίο βρίσκει πληροφορίες και εικόνες και τις εισάγει στον διαδραστικό χάρτη της φύσης που έχει δημιουργήσει ο ΝΟUS. Οι μαθητές/τριες δημιουργούν βίντεο όπου με τη φωνή τους περιγράφουν το είδος που διάλεξαν. Σε λογισμικό του  ΝΟUS οι μαθητές δημιουργούν την εικόνα του «υγιούς» περιβάλλοντος.

Στόχος μας είναι ο παγκόσμιος χάρτης της φύσης να δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά και να εμπλουτίζεται συνεχώς με ελεύθερη πρόσβαση από τους μαθητές της πρωτοβάθμιας. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα γυαλιά της Google έτσι ώστε οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν ζώα και φυτά σαν  να ήταν … αληθινά!

 

·        Για Δ΄, Ε΄, Ζ΄ δημοτικού

 

Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές παρακολουθούν πολυμεσική παρουσίαση που αναφέρεται στους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον. Οι μαθητές πρέπει να αναζητήσουν εικόνες και κείμενα για την συγκεκριμένη απειλή.  Σε διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη εισάγουν τα στοιχεία που συνέλεξαν. Οι μαθητές/τριες δημιουργούν βίντεο όπου με τη φωνή τους περιγράφουν την συγκεκριμένη απειλή. Σε ειδικό νέο λογισμικό οι μαθητές δημιουργούν την εικόνα του «υγιούς» περιβάλλοντος. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα γυαλιά.

 

  • Πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό (bulling) Για όλες τις τάξεις.

Σκοπός:  Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ενσυναίσθηση των μαθητών και να τους ευαισθητοποιήσει στην επίδραση των πράξεων και των συμπεριφορών τους στην ζωή των άλλων.

Συνοπτική παρουσίαση: Οι μαθητές παρακολουθούν πολυμεσική παρουσίαση που αναφέρεται στην επίδραση των συναισθημάτων σε διάφορες περιπτώσεις (λήψη απόφασης, διαπροσωπικές σχέσεις, πραγματοποίηση δράσεων). Η παρουσίαση στηρίζεται σε κινούμενα σχέδια, κείμενα και μουσική. Οι μαθητές δημιουργούν μια μικρή ταινία που διαδραματίζεται σε μια τάξη όπου μια ομάδα μαθητών φέρεται άσχημα σε έναν μαθητή αλλά ευτυχώς έρχονται οι.... δεινόσαυροι! Τα παιδιά δημιουργούν μόνοι τους την ιστορία με την βοήθεια  βιβλίων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της  Επαυξημένης Πραγματικότητας καθώς τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται...  Ακολουθεί παρουσίαση των ταινιών.

 

 

 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας