Στο παρακάτω σύνδεσμο δείτε βίντεο για την δημιουργία google classroom https://youtu.be/u-MHDHJlNAA

Λογισμικά για την δημιουργία ψηφιακών εφημερίδων

www.issue.com

http://software.i-nous.org/newspaper/

Δείγματα για δημιουργία εφημερίδων σε word

http://www.educatorstechnology.com/2013/03/wonderful-free-templates-to-create.html

Λογισμικό για την δημιουργία ψηφιακής αφίσας – poster

http://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder

https://edu.glogster.com

Λογισμικά για συνεργατική μάθηση και ταυτόχρονη εργασία

https://el.padlet.com/

https://realtimeboard.com/

Λογισμικό για ψηφιακή αφήγηση

https://storybird.com/

https://www.storyboardthat.com/

Λογισμικά για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών και ταινιών animation

https://toontastic.withgoogle.com/

http://www.toondoo.com/

https://goanimate4schools.com/public_index

https://www.powtoon.com/home/

https://www.pixton.com/gr/

http://www.paramithia-gia-paidia.gr/

Δημιουργήστε τα δικά σας βίντεο

https://spark.adobe.com/

https://animoto.com/

Λογισμικά αξιολόγησης

https://kahoot.com/

https://www.socrative.com/

https://www.classmarker.com/

Λογισμικά για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

https://www.spiderscribe.net/

http://www.wisemapping.com/

Δείξτε στην τάξη σας τρισδιάστατα μοντέλα

Είναι διαδραστικό! Στην μπάρα αναζήτησης, αναζητήστε ο,τι σας ενδιαφέρει να δείξετε στους μαθητές σας (για Δ, Ε και Στ Δημοτικού)

https://sketchfab.com/models/522e811044bc4e09bf84431e6c1cc109