Ο ΝΟUS εκπονεί ερευνητικά έργα στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές :

  • Επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή
  • Συναισθηματική υπολογιστών
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία
  • Νέες τεχνολογίες και ειδική αγωγή
Το σχολικό έτος 2020 – 2021 ο ΝΟUS  διεξάγει πανελλαδική έρευνα για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τυπική και στην ειδική αγωγή.