Ο NOUS συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUFORIA σε συνεργασία με το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA.

Έχει υλοποιήσει προγράμματα ψηφιακής μάθησης σε όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

Συμμετέχει σε ημερίδες με ομιλητές του για θέματα ασφάλειας και εθισμού στο διαδίκτυο.

Έχει συμμετάσχει σε θεματικά δίκτυα δασκάλων αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες.

Βest practice για την Ελλάδα στο πρόγραμμα App your school. Πληροφορίες στον σύνδεσμο