Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 22 13 78
e-mail : info@i-nous.org
Διεύθυνση : Φιλικής Εταιρείας 7 Λευκός Πύργος
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας