Πρόκειται για ένα νέο project που αφορά την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης στα παιδιά. Στο 1ο δένδρο τα παιδιά αφήνουν μια ευχή για τον εαυτό τους. Στο 2ο δένδρο τα παιδιά αφήνουν μια ευχή για τους άλλους. Στις 10 Ιανουαρίου τα δένδρα των ευχών θα "κλείσουν". Στο ίδιο σημείο θα ανεβάσουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών που  άφησαν ευχή για τον εαυτό τους, εάν άφησαν ευχή για τους άλλους και πόσες από αυτές ήταν πράγματι για τους άλλους και όχι για τους εαυτούς τους. Οι δάσκαλοι εάν επιθυμείτε, μπορείτε με βάση τα δένδρα των ευχών να κάνετε μια συζήτηση για την κοινωνική συνείδηση με τα παιδιά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Υποστηρίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ορίσει ως κεντρικό άξονα για τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης στα παιδιά καθώς είναι ιδιότητα που μόνο μέσω της ΠΑΙΔΕΙΑΣ μπορεί να αποκτηθεί και ιδιότητα που ΛΕΙΠΕΙ από τον Έλληνα/ Ελληνίδα του σήμερα.

Μήπως να κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτό στην ερχόμενη γενιά έτσι ώστε να  δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ελλάδα για όλους μας;


έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας