03δ.Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜάθησηςΗλεκτρονική Πλατφόρμα του ΝΟUS

Για ιδιώτες

H πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΝΟUS για σχολεία είναι σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών. Είναι σχεδιασμένη από παιδαγωγούς με στόχο να δημιουργηθεί ένας χαρούμενος, πολύχρωμος, ασφαλής και δημιουργικός ηλεκτρονικός χώρος μάθησης για τα παιδιά. Υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά και εκπαιδευτικό λογισμικό, κατηγοριοποιημένες έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Υπάρχουν παιδικά βιβλία με αφήγηση, πηγές εικόνων, εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό. Εμπεριέχεται το λογισμικό του ΝΟUS.


 


Πρόσβαση σε :

  • W-I-book- Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με δυνατότητα δημοσίευσης

  • MYCA (πρόγραμμα δημιουργίας comics),

  • H Θεσσαλονίκη …. αλλιώς (πρόγραμμα επανασχεδιασμού της πόλης για παιδιά),

  • NOE (παιχνίδια ερωτήσεων για διάφορες θεματικές ενότητες),

  • Πρόγραμμα «BrainSponge» Brainsponge (παιχνίδι γνώσεων για πολλά θεματικά πεδία). Πρόγραμμα Ψηφιακή Μάθηση για ΟΛΟΥΣ

Για σχολεία


Μέσω της πλατφόρμας οι μαθητές επικοινωνούν με τον δάσκαλο τους. Ο δάσκαλος μπορεί να επικοινωνεί είτε ομαδικά είτε εξατομικευμένα με τους μαθητές του, να ορίζει χρονοδιαγράμματα εργασιών, να ανακοινώνει νέα της τάξης ή του σχολείου κλπ. Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα και εκπαιδευτικά παιχνίδια (στην ενότητα πάρκο) καθώς και πρόσβαση σε πηγές όπως εικονικές περιηγήσεις, για παράδειγμα στην Ακρόπολη και το Λούβρο, βιβλιοθήκες εικόνων και ψηφιακών βιβλίων. Στην πλατφόρμα συμπεριλαμβάνεται λογισμικό του ΝΟUS για μαθητές δημοτικού, όπως πρόγραμμα για δημιουργία comics, κουΐζ γνώσεων, το W-I-book (λογισμικό για δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου, ειδικά για μαθητές πρωτοβάθμιας). Οι μαθητές έχουν πρόσβαση από παντού στην πλατφόρμα και οι εργασίες τους σώζονται στο «σύννεφο». Οι τάξεις σχολείων γίνονται μέλη του NOUS και αποκτούν πρόσβαση για ένα σχολικό έτος. Το περιβάλλον είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εξαιρετικά φιλικό ως προς την χρήση του. H πλατφόρμα διατέθηκε δωρεάν σε 100 τάξεις δημοτικών δημόσιων σχολείων με σειρά προτεραιότητας). 


έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας