Όροι χρήσης

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση των επιμερών ιστοσελίδων, που την αποτελούν, όπως ορίζεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεσται τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Στοιχεία που συλλέγουμε

Συλλέγουμε στοιχεία κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του ινστιτούτου ΝΟUS που μας δίνετε εσείς για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες μας.

Χρήση συλλογής στοιχείων

Ο κύριος σκοπός μας είναι να προσφέρουμε σε όλους τους χρήστες μας καλύτερες υπηρεσίες . Χρησιμοποιούνται για να καλυτερεύσουμε τις υπηρεσίες μας , βασισμένα στις πληροφορίες και την αξιολόγηση που λαμβάνουμε απο εσάς , ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις σας και στις προσωπικές σας ανάγκες, αλλά και στο να εξατομικεύσουμε την περιήγηση αλλά και αλληλεπίδρασή σας. Τα στοιχεία σας, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά , δεν πρόκειται να γνωστοποιήσουμε για σκοπούς πώλησης , ανταλλαγής , είτε να μεταφερθούν σε άλλους οργανισμούς εταιρείες είτε μεμομωνομένα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή σας συγκατάθεση και μόνο για εξυπηρέτηση σκοπών παράδοσης προϊόντος ή για εκπλήρωση δικιά σας απαίτησης υπηρεσιών. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου υπόκειται στο να χρησιμοποιηθεί για να σας αποστείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, αλλαγές , βελτιώσεις ή και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου NOUS. Όταν επικοινωνείτε με το Ινστιτούτο NOUS, καταγράφουμε σε αρχείο την επικοινωνία σας για να συμβάλλουμε στην επίλυση τυχόν ζητημάτων τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζετε και στην καταγραφή προβλημάτων χρηστών για καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιών μας. Προστασία Πληροφορίας Χρησιμοποιούμε ένα εύρος από μέτρα ασφαλείας ώστε να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.

Απόκρυψη πληροφοριών

Το ινστιτούτο NOUS δεν υποκείται στην παροχή πώληση και μεταφορα σε τρίτους των προσωπικών σας στοιχειών. Εκτός των εμπιστών συνεργατών που μας παρέχουνε χώρο αποθήκευσης , μεταφορά δεδομένων και την απαιτούμενη τεχνολογία για την λειτουργεία των υπηρεσίων μας οσό αυτοι οι συνεργάτες εχουν συμφωνήσει στην διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Το ινστιτούτο NOUS δεν υπόκειται στην παροχή, πώληση και μεταφορά σε τρίτους των προσωπικών σας στοιχείων. Εκτός των έμπιστων συνεργατών που μας παρέχουνε χώρο αποθήκευσης , μεταφορά δεδομένων και την απαιτούμενη τεχνολογία για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας όσο αυτοί οι συνεργάτες έχουν συμφωνήσει στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Και εκτός , σε περίπτωση τήρησης του νόμου , επιβολής της τρέχουσας πολιτικής των υπηρεσιών μας, η προστασία ατομικών δικαιωμάτων και κατοχής άλλου φυσικού και νομικού προσώπου. Το ινστιτούτο NOUS δεν υποκείται στην παροχή πώληση και μεταφορα σε τρίτους των προσωπικών σας στοιχειών.
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας