Τα Σάββατα στο ΝΟUS Salonica CoderDojo 11.00- 13.00. Για να λάβετε μέρος δηλώστε συμμετοχή στο
https://zen.coderdojo.com/dojo/gr/thessaloniki/salonica


Το Salonica CoderDojo απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9 - 12.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

CoderDojo είναι ένα παγκόσμιο "κίνημα" που έχει ως στόχο να μάθει κώδικα στα παιδιά ώστε να έχουν την δυνατόητα να δημιουργησουν ταινίες, παιχνίδια, αμφίδρομες εφαρμογές και να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα που συγχρόνως θα τους αρέσει! Ο κώδικας αναπτύσει τη φαντασία και τη λογική και υπάρχει στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.


Όπως αναφέρεται στην κεντρική σελίδα https://coderdojo.com/about/

"Το κίνημα CoderDojo πιστεύει ότι η κατανόηση των γλωσσών προγραμματισμού είναι όλο και πιο σημαντική στο σύγχρονο κόσμο, ότι είναι  καλύτερα και πιο εύκολο να μάθουν αυτές τις δεξιότητες τα παιδιά νωρίς, και ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να το πράξουν. Για το σκοπό αυτό, έχουμε χτίσει  ένα παγκόσμιο δίκτυο με ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση, με εθελοντική ηγεσία και με clubs για εκμάθηση προγραμματισμού σε νέους. Νέοι ηλικίας 7-17 μπορούν να επισκεφθούν ένα Dojo όπου μπορούν να μάθουν  κώδικα, να οικοδομήσουμε μια ιστοσελίδα, να δημιουργήσουν μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι, και να εξερευνήσουν την τεχνολογία σε ένα ανεπίσημο, δημιουργικό και κοινωνικό περιβάλλον. "


"The CoderDojo movement believes that an understanding of programming languages is increasingly important in the modern world, that it’s both better and easier to learn these skills early, and that nobody should be denied the opportunity to do so. To that end, we’ve built a global network of free, volunteer-led, community-based programming clubs for young people. Anyone aged seven to seventeen can visit a Dojo where they can learn to code, build a website, create an app or a game, and explore technology in an informal, creative, and social environment.""CoderDojo is a true global movement and phenomenon. Volunteers all around the world help young people build a positive future through coding and community."

O NOUS με χαρά αποφάσισε να συμμετάσχει και να ιδρύσει ένα νέο CoderDojo στην Θεσσαλονίκη. Το ονομάσαμε Salonica CoderDojo και θα δέχεται παιδιά που θέλουν να μάθουν κώδικα κάθε Σάββατο 11.00- 13.00.
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας