10 Λόγοι για να αξιοποιήσετε το ψηφιακό παιχνίδι στην τάξη σας!


Τα παιχνίδια αποτελούν αγαπημένη δραστηριότητα των μαθητών, ανεξάρτητα από τις βαθμολογικές τους επιδόσεις στο σχολείο. Οι μαθητές ψυχαγωγούνται με παιχνίδια στους υπολογιστές και στα κινητά τους τηλέφωνα είτε μόνοι τους, είτε με φίλους, είτε με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αρκετές επιστημονικές έρευνες συνηγορούν θετικά στην ενσωμάτωση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Διαβάστε λοιπόν παρακάτω μερικούς από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι στην τάξη σας.

1. Τα παιχνίδια συνδυάζουν δεξιότητες: κίνηση, ακοή, ομιλία, ανάγνωση και γραφή. Σύμφωνα με την Judy Dodge, αν μόνο ακούμε κάτι, ενεργοποιείται μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου μας, αλλά αν για παράδειγμα την ώρα που ζωγραφίζουμε εξηγούμε ταυτόχρονα σε κάποιον τι κάνουμε, τότε δημιουργούμε νέες συνδέσεις στον εγκέφαλο.

2. Τα παιχνίδια διεγείρουν τον εγκέφαλο των παιδιών. Ο Ben Mardell ερευνητής του παν/μίου του Harvard, υποστηρίζει ότι τα παιδία μαθαίνουν καλύτερα χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους και αρέσκονται στο να αγγίζουν και να παίζουν με πράγματα.

3. Οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και το παιχνίδι συνδυάζει όλους αυτούς τους τρόπους.

4. Τα παιχνίδια αυξάνουν τον συντονισμό των κινητικών δεξιοτήτων.

5. Το εικονικό περιβάλλον που προσφέρει το παιχνίδι παρέχει στους χρήστες μια μοναδική εμπειρία που τους δίνει έναυσμα για προβληματισμό και συνεργατικό παιχνίδι.

6. Σύμφωνα με τον Richard Van Eck, τα παιχνίδια είναι αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα όχι μόνο γιατί προσφέρουν διασκέδαση αλλά και γιατί: απαιτούν συγκέντρωση, λήψη σημαντικών αποφάσεων, καθορισμό στόχων, προσαρμοστική ικανότητα ανάλογα με τον αντίπαλο και συνεργασία σε κοινωνικό δίκτυο.

7. Η κοινωνική και ανήσυχη φύση των παιδιών καθιστά τα παιχνίδια ιδανικές δραστηριότητες για να βελτιώσουν την μνήμη τους, την αντίληψη τους και την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων.

8. Τα περισσότερα από τα δημοφιλή παιχνίδια έχουν κοινότητες χρηστών. Σύμφωνα με τον James Paul Gee, σε αυτές τις κοινότητες οι παίχτες μοιράζονται ιδέες, συνεργάζονται για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

9. Σύμφωνα με την μελέτη SRI , η οποία δημοσιεύτηκε ένα χρόνο πριν, τα παιχνίδια και ειδικά τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά, τη Μηχανική και τη Τεχνολογία.

10. Τέλος δείτε παρακάτω τις παρακάτω εικόνες οι οποίες εξηγούν πως τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία…

Αναδημοσίευση από educatorstechnology.com: http://www.educatorstechnology.com/2014/05/11-reasosn-why-you-should-integrate.html

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας