Ψηφιακή έκθεση για το ΚΛΙΜΑ από την Καλοκαιρινή Ακαδημία Τεχνολογίας  (17 - 21  Ιουνίου.)
Δημιουργοί και ξεναγοί της έκθεσης τα .. παιδιά.
Μόνο για τους γονείς και συγγενείς των παιδιών που συμμετέχουν στην Ακαδημία.


έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας