Εργαστήριο Κοινωνικής Παιδαγωγικής με χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας

Το Μαϊο του 2017 ιδρύθηκε στο ΝΟUS το εργαστήριο κοινωνικής παιδαγωγικής με χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στο εργαστήριο συμμετέχουν 11 επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία καθώς η προσέγγιση του εργαστηρίου είναι διεπιστημονική. Το 2018 ο ΝΟUS θα υλοποιήσει έρευνα αναφορικά με την εφαρμογή της κοινωνικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της κοινωνικής παιδαγωγικής σε συνεργασία με εργαστήρια ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καθώς η ανάγκη για μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση σε μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες έχει επισημανθεί από κορυφαίους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια..

Πρόγραμμα ψηφιακής μάθησης για δημοτικά σχολεία ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Κατά την διάρκεια όλου του σχολικού έτους. Καθημερινά.
Σκοπός: H ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και της ενσυναίσθησης με κεντρικούς άξονες την ορθή επικοινωνία, την ευγένεια και το σεβασμό (προς τους άλλους, το περιβάλλον που ζούμε, τις ανθρώπινες αξίες).

Πρόγραμμα στήριξης μαθητών με δυσκολίες στην μάθηση και οικονομικές δυσκολίες.
ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ

Στηρίζουμε δωρεάν μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση και οικονομικές δυσκολίες. Εάν είστε γονέας ή δάσκαλος επικοινωνήστε μαζί μας στο info@i-nous.org. Για μαθητές δημοτικού και μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση.

Οn line πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ 
Παιδαγωγικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και της ενσυναίσθησης

Τα σχολεία που θέλουν να το παρακολουθήσουν θα δηλώνουν συμμετοχή στέλνοντας με email την ημέρα και ώρα που θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει στην τάξη projector. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε βήματα και εμπλέκει τους μαθητές με διάδραση στα δρώμενα. Περιλαμβάνεται παιχνίδι – δραστηριότητα «η πόλη που νοιάζεται» όπου οι μαθητές «φτιάχνουν» την πόλη που δεν νοιάζεται… Η δουλειά των σχολείων είναι on line και η μία τάξη μπορεί να βλέπει την εργασία των άλλων τάξεων.

Σκοπός: H ανάπτυξη την ανάπτυξη της κοινωνικής συναίσθησης και της ενσυναίσθησης .

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας