ΟΝ LINE Πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

Παιδαγωγικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κοινωνικής συναίσθησης και της ενσυναίσθησης

Τα σχολεία που θέλουν να το παρακολουθήσουν θα δηλώνουν συμμετοχή στέλνοντας με email την ημέρα και ώρα που θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει στην τάξη projector. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε βήματα και εμπλέκει τους μαθητές με διάδραση στα δρώμενα. Περιλαμβάνεται παιχνίδι – δραστηριότητα «η πόλη που νοιάζεται» όπου οι μαθητές «φτιάχνουν» την πόλη που δεν νοιάζεται… Η δουλειά των σχολείων είναι on line και η μία τάξη μπορεί να βλέπει την εργασία των άλλων τάξεων. Το πρόγραμμα παρακολουθείται από τάξεις σχολείων με κόστος 15 ευρώ. Η κάθε τάξη δηλώνει συγκεκριμένη ώρα και μέρα που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Με σειρά προτεραιότητας.

Περιγραφή του προγράμματος Σκοπός: H ανάπτυξη την ανάπτυξη της κοινωνικής συναίσθησης και της ενσυναίσθησης .

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας