Ο NOUS αρχίζει νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας για τα  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το πρόγραμμα θα γίνεται βιωματικά με χρήση υπολογιστών και κατάλληλου λογισμικού καθώς σκοπός μας είναι η προαγωγή της μάθησης μέσω της τεχνολογίας.

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας