Ευρωπαϊκές Αξίες/ Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού - ΣΤ1 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης

European Principles /Anti-Bullying - Ευρωπαϊκές Αξίες/ Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού ΣΤ1 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Υπεύθυνη project: ΚΑΣΣΑΝΔΡΗ ΤΣΙΤΣΟΥ

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγή Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τo ΣΤ1 του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε το Μάιο του 2014 project και ταινία μικρού μήκους με θέμα την ενδοσχολική βία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλου του project χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές μάθησης που αφορούν ρουτίνες στοχασμού, μια ιδιαίτερα σύγχρονη μέθοδος που αφορά την Αισθητική Εμπειρία στην Εκπαιδευτική Πράξη.

Στην ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν οι μαθητές και μαθήτριες υποδύθηκαν το ρόλο του θύτη, του θύματος και των θεατών, ώστε να βιώσουν έμμεσα τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων στο φαινόμενο Bullying, να επηρεάσουν και να ευαισθητοποιήσουν μέσω της 7ης Τέχνης το ευρύτερο κοινό.

Η υπεύθυνη του προγράμματος Κασσανδρή Τσίτσου, αναφέρει τα παρακάτω σχετικά με το project αυτό:

«Η εργασία αυτή γεννήθηκε, αρχικά, από την ανάγκη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών / μαθητριών σε σχέση με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, τη δημιουργία ενός εδάφους πρόληψης, δράσης και αντίδρασης σε σχέση με το φαινόμενο, γενικά στο πλαίσιο αναζήτησης εκπαιδευτικά αποτελεσματικής και κοινωνικά δίκαιης σύνδεσης του κόσμου της εκπαίδευσης με την ευρύτερη κοινωνία. Εντάχτηκε στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος, που εφαρμόστηκε, σχετικά με την Αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή της κοινωνίας, την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, το ρατσισμό.

Στόχος είναι να αποκτήσουν τη γνώση της εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας Bullying, των μορφών του φαινόμενου, των χαρακτηριστικών των εμπλεκόμενων και του έργου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Καμπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Σ' ένα πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών στρατηγικών στόχων σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση, που επιδιώκει να προετοιμάσει τις νέες γενιές ώστε να πατούν στερεά πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο "πάνω από όλα "ΑΝΘΡΩΠΟ", οι μαθητές ακολούθησαν συγκεκριμένα παιδαγωγικά βήματα.

Ειδικότερα, εξοικειώθηκαν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής γραφής, μέσω της δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους με τον τίτλο:" VOICES". Με την αξιοποίηση της Αισθητικής εμπειρίας, επιχειρήθηκε η ολιστική ανάπτυξη του μαθητή ώστε να παίξει αργότερα αποτελεσματικά το ρόλο του ενεργού συνειδητοποιημένου Έλληνα Πολίτη, Ευρωπαίου - Πολίτη του κόσμου.»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το project του σχολείου σε μορφή pdf στο παρακάτω link:
http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/News/news_08_07_2014.pdf

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας