04α.Επισκέψεις Σχολείων

 Ο “ΝOUS” προσφέρει στα παιδιά προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική μάθηση με δομημένο τρόπο και ασφάλεια.

Εάν θέλετε να δείτε τα προγράμμα ψηφιακής μάθησης του NOUS μπορείτε να τα δείτε εδώΔείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018 εδώ


Διαδραστική έκθεση AEGEAN. Σύντομα....

<Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών για τα προηγούμενα σχολικά έτη. Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που μας επισκέφτηκαν! Η ψηφιακή μάθηση αρέσει στα παιδιά! 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας