04α.Επισκέψεις Σχολείων

 Ο “ΝOUS” προσφέρει στα παιδιά προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική μάθηση με δομημένο τρόπο και ασφάλεια.

Εάν θέλετε να δείτε τα προγράμματα ψηφιακής μάθησης του NOUS μπορείτε να τα δείτε εδώ

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2018 - 2019 εδώ

Eυχαριστούμε τα σχολεία για την συμμετοχή!

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών για τα προηγούμενα σχολικά έτη. 
Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που μας επισκέφτηκαν! Η ψηφιακή μάθηση αρέσει στα παιδιά!

Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018 εδώ
 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας