04α.Επισκέψεις Σχολείων

 Ο “ΝOUS” προσφέρει στα παιδιά προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική μάθηση με δομημένο τρόπο και ασφάλεια.Δείτε την λίστα με τις εργασίες των σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018 εδώ


Διαδραστική έκθεση AEGEAN. Σύντομα....

<Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις εργασίες των μαθητών για τα προηγούμενα σχολικά έτη. Ευχαριστούμε όλα τα σχολεία που μας επισκέφτηκαν! Η ψηφιακή μάθηση αρέσει στα παιδιά! 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας