Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ψηφιακής Μάθησης "NOUS"


Το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης “ΝOUS” σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά Δημοτικού.

Στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά να προστατεύονται από το διαδικτυακό εκφοβισμό, να μάθουν να προφυλάσσουν τους υπολογιστές τους από κακόβουλο λογισμικό, να αναζητούν έγκυρες πληροφορίες στο διαδίκτυο (κείμενα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες), να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης στην εκπαιδευτική τεχνολογία, να κατανοήσουν την ευρύτητα και την λειτουργία του διαδικτύου και τέλος να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει η εξάρτηση στο διαδίκτυο στην υγεία τους.


έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας