05α.Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε δημοτικές Βιβλιοθήκες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες Τα ηλεκτρονικά βιβλία που δημιούργησαν μαθητές δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Φτιάξτε το δικό σας ηλεκτρονικό βιβλίο». Ευχαριστούμε το προσωπικό των βιβλιοθηκών για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους.

Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα βιβλία των παιδιών. Εδώ!

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας