Β1 & Β2 7ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα»Ευχαριστούμε την B1 & B2 τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαφορετικότητα». Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας