01.Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης
 

   «O κόσμος μας προσφέρει πλήθος πληροφοριών σε όλες τις μορφές. Η πρόκληση είναι πως θα παρουσιάσουμε και θα αναπαραστήσουμε αυτές τις πληροφορίες με τη χρήση των υπολογιστών, μετατρέποντάς τες σε χρήσιμες πληροφορίες» (Joy Mountford, previously head of HCI group, Apple).

 

 ΝΟUS
  Ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης & επικοινωνίας


 Το ινστιτούτο «ΝΟUS» έχει σαν σκοπό να προάγει τη μάθηση και την επικοινωνία μέσω υπολογιστή με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων. Υλοποιείται έρευνα στον τομέα των αμφίδρομων πολυμέσων και παράγεται εκπαιδευτικό λογισμικό. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται προγράμματα γνωριμίας των παιδιών με τους υπολογιστές με στόχο τη σωστή  χρήση τους για τη μάθηση και την επικοινωνία. Επιπλέον, προγράμματα εκπαίδευσης του κοινού στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε ειδικές ομάδες κοινού (άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας). Το ινστιτούτο είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και τις συνδρομές των μελών του και  δε λαμβάνει καμία απολύτως κρατική ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση.
 

Ο ΝOUS θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση, με έναν δομημένο τρόπο, όπως συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, προσφέρει πρόσβαση, στα μέλη του, σε ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό περιβάλλον διαχείρισης της μάθησης (LMS). Η διαδικτυακή πλατφόρμα συντονίζεται από τους επιστήμονες του ΝΟUS. Μέσω αυτής οι χρήστες μπορούν να εκπαιδεύονται και να λαμβάνουν πληροφορίες σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, αλληλεπιδρώντας με τους συνεκπαιδευόμενούς τους και με εκπαιδευτικούς και χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και πηγές. Το περιβάλλον είναι διαφορετικό για τους μαθητές δημοτικού και του γυμνασίου-λυκείου και υπάρχει μια «εικονική τάξη» για κάθε τάξη σχολείου.

Δίνεται επίσης δωρεάν πρόσβαση σε πηγές και σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό, όπως το your i-book, το  w i-book και το your i-story δίνοντάς σας τη δυνατότητα να έχετε εξατομικευμένα ηλεκτρονικά βιβλία, κρατώντας σημειώσεις, υπογραμμίζοντας, βάζοντας σελιδοδείκτες κλπ. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας βιβλία χρησιμοποιώντας διαφορετικές εκπαιδευτικές πηγές. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε πολλές μορφές έτσι ώστε ο κάθε ένας να διαλέγει τη μορφή που θέλει: παιχνίδι, ηλεκτρονικό βιβλίο, πολυμεσικές παρουσιάσεις κ.α. Επίσης, δίνεται πρόσβαση σε προγράμματα διαχείρισης του χρόνου και του τρόπου μελέτης.

Όλα αυτά σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δίνεται πρόσβαση σε πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης (κάτι σαν το facebook) αλλά σε ένα ασφαλές και περιορισμένο χώρο όπου όλοι οι χρήστες είναι παιδιά ίδιας ηλικίας και εγγεγραμμένα μέλη του ΝΟUS.

 


Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 22 13 78
e-mail : info@i-nous.org
Διεύθυνση : Φιλικής Εταιρείας 7 Λευκός Πύργος

 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας