03γ.Περιβάλλον Μάθησης

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε επιδρά στη διάθεσή μας, στην ικανότητά μας να διαμορφώνουμε σχέσεις, στην αποτελεσματικότητα στη γνώση, στη δουλειά ή στο παιχνίδι- ακόμα και στην υγεία μας. Η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα φυσικό περιβάλλον με μετρήσιμα και αισθητά φυσικά χαρακτηριστικά. Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος μάθησης μπορούν να επηρεάσουν συναισθηματικά τους μαθητές, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στη γνώση και τη συμπεριφορά. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα έχουν δείξει ότι ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ατόμων και των δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, περιβάλλοντα που προκαλούν θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν όχι μόνο σε βελτιωμένη μάθηση αλλά επίσης σε μια ισχυρή, συναισθηματική σύνδεση με ένα χώρο. Μπορεί να υπάρξει ένας χώρος όπου οι μαθητές θα αγαπούν τη μάθηση, ένας χώρος που θα αναζητούν όταν θέλουν να μάθουν και ένας χώρος που θα θυμούνται στοργικά όταν σκέφτονται εμπειρίες μάθησης. Προφανώς, κάποια περιβάλλοντα μάθησης είναι πιο άνετα και προσφέρουν λιγότερες αποσπάσεις της προσοχής από κάποια άλλα. Σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον τα φυσικά χαρακτηριστικά που προκαλούν δυσφορία είναι αναμενόμενο να επηρεάσουν τη μάθηση. Περιβάλλοντα που  προκαλούν θετικές συναισθηματικές καταστάσεις αναμένεται να διευκολύνουν τη μάθηση και την ανάπτυξη της σύνδεσης με το χώρο.

Με το σκεπτικό αυτό σχεδιάσαμε το NOUS, ένα φυσικό χώρο μάθησης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη έμφαση στο να καταστεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές θα αισθάνονται άνετα και θα είναι ελεύθεροι και χαλαροί έτσι ώστε να απολαμβάνουν το χρόνο που αφιερώνουν για μάθηση.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επιτυχής μάθηση χρησιμοποιούμε καινοτόμες προσεγγίσεις, καθώς και πρόσβαση σε κατάλληλες τεχνολογίες που οδηγούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο είναι ευέλικτο και παρέχει μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για κάθε μαθητή, πάνω από όλα με σεβασμό στα ατομικά χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας