02/11/2014 - 15:16
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το ΣΤ1, και ΣΤ2 του 27ου δημοτικού σχολείου Θέρμης για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα και εργάστηκαν ομαδικά και δημιουργικά. Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
02/10/2014 - 16:11
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το Δ3 και Δ4 από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε τα παιδιά για την συμμετοχή τους και την δημιουργικότητα τους. Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
02/08/2014 - 13:30
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το ΣΤ1, και ΣΤ2 του 4ου δημοτικού σχολείου Περαίας για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Περάσαμε πολύ ωραία με τα παιδιά και δημιουργήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
02/08/2014 - 13:12
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το ΣΤ1, και ΣΤ2 του 4ου δημοτικού σχολείου Θέρμης για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
02/05/2014 - 17:41
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το ΣΤ1, και ΣΤ3 του Αρσάκειου δημοτικού σχολείου για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά τα κατάφεραν τέλεια και ελπίζουμε να ξανάρθουνε. Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
02/04/2014 - 17:44
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το ΣΤ2 του 16ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Περάσαμε τέλεια και τα παιδιά συνεργάστηκαν θαυμάσια! Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την άψογη συνεργασία! 28-01-14.
01/30/2014 - 16:06
Νούς Νέα

Επόμενο Εργαστήριο 15 Φεβρουαρίου Εργαστήριο για την χρήση του διαδικτύου με ασφάλεια! Δήλωση συμμετοχής έως 10 Φεβρουαρίου. Email στο info@i-nous.org ή τηλεφωνικά 2310 221378.
01/28/2014 - 17:35
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε το Ε1 και E2 του 6ου δημοτικού σχολείου Καλαμαριάς για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός Κόσμος» Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Περάσαμε τέλεια και διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ήξεραν να χειρίζονται άριστα τους υπολογιστές! Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την άψογη συνεργασία! 28-01-14.
10/14/2013 - 12:11
Νούς Νέα

Έναρξη Μαθημάτων Αρχές Σεπτεμβρίου 2013 ο ΝΟUS αρχίζει.... Ας εκμεταλλευτούμε την τάση των παιδιών μας στις νέες τεχνολογίες για να τους δώσουμε τον τρόπο και τα μέσα να μάθουν με ευχάριστο, δημιουργικό, ασφαλές και σύγχρονο τρόπο.
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας