05/02/2019 - 11:10
Νούς Νέα

Ψηφιακή έκθεση για το ΚΛΙΜΑ από την Καλοκαιρινή Ακαδημία Τεχνολογίας (17 - 21 Ιουνίου.) Δημιουργοί και ξεναγοί της έκθεσης τα .. παιδιά.
04/17/2019 - 10:52
Νούς Νέα

Διαδραστική Έκθεση για το Αιγαίο
06/14/2016 - 11:50
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε ΠΟΛΥ τα Δημοτικά Σχολεία που συμμετείχαν στα προγράμματα ψηφιακής μάθησης του ΝΟUS το σχολικό έτος 2015 - 2016
06/19/2015 - 15:36
Νούς Νέα

Τέλος σχολικού έτους 2014-2015
01/13/2015 - 13:42
Νούς Νέα

Κοινωνική συνείδηση (για παιδιά)
12/16/2014 - 16:28
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε μαθητές και δάσκαλοι!
12/02/2014 - 17:31
Νούς Νέα

Μικροί φωτογράφοι
11/26/2014 - 18:31
Νούς Νέα

Ανοίγουν τα δένδρα των ευχών την 1η Δεκεμβρίου!
11/20/2014 - 17:59
Νούς Νέα

Νεό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ΝΟUS
10/14/2014 - 13:24
Νούς Νέα

Ευχαριστούμε την B1 & B2 τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης για την συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαφορετικότητα». Ευχαριστούμε τους δασκάλους τους για την συμμετοχή τους και την συνεργασία τους!
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας