07/02/2014 - 17:55
Λογισμικό

Παιχνίδι γνώσεων με 3 κατηγορίες - Γεωγραφία - Ιστορία και Περιβάλλον ! Κερδίζει όποιος απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις στο λιγότερο χρόνο! Ανά 10 σωστές απαντήσεις κερδίζετε ένα brainsponge! Στόχος σας το χρυσό. Καλή διασκέδαση!
10/14/2013 - 12:12
Λογισμικό

Πρόκειται για λογισμικό που αφορά την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με «έξυπνες δυνατότητες» που προσαρμόζεται στις δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες.
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας