03.Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
1. Προγράμματα ψηφιακής μάθησης για σχολεία
 
2. Εκμάθηση κώδικα σε παιδιά

3. Έρευνα στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
 
4. Πρόγραμμα στήριξης μαθητών δημοτικού με οικονομικές δυσκολίες και δυσκολίες στη μάθηση.
 
5.Εργαστήρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας για δασκάλους
 
6. Υλοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών

7.Εξατομικευμένη συμβουλευτική για τη χρήση λογισμικού, για παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 
 
έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας