08.Ειδική Αγωγή

 Διαταραχές Προσοχής

Πολλοί μαθητές και μαθήτριες αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκέντρωσης της προσοχής.
Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν. 

H παρέμβαση γίνεται εξατομικευμένα.
Yλοποιείται μόνο օn line (απομακρυσμένα) όσο διαρκούν οι περιορισμοί λόγω του COVID - 19. Από 18 Μαϊου μπορείτε να κλείνετε ραντεβου και από κοντά. Υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης 

Για πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας 
  • τηλεφωνικά στο 2310221378 πρωϊνές ώρες (9.00 - 14.00) 
  • με email στο info@i-nous.org. . 
 Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. 

Συχνά η διάσπαση προσοχής συγχέεται με τις διαταραχές προσοχής ενώ πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες δυσκολιών και απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με διαταραχές προσοχής με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών. Ο ΝΟUS επιλέγει τα κατάλληλα λογισμικά ανάλογα με το μαθησιακό προφιλ του κάθε μαθητή και εκπαιδεύει μαθητές ή σχολεία στην χρήση τους. 
  • να οργανώνει τον χρόνο του 
  • να οργανώνει το χώρο του 
  • να εστιάζει και να διατηρεί την προσοχή του, για περισσότερο χρόνο, σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 
Αν κριθεί χρήσιμο προτείνεται γνωστικό παιχνίδι, που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι βελτιώνει γνωστικές λειτουργίες της μαθήτριας/μαθητή. Καθοδηγούμε το παιδί στην χρήση του λογισμικού κατά όλη την διάρκεια χρήσης εξ αποστάσεως. Χρειάζεται το παιδί να έχει σταθερό υπολογιστή, laptop ή tablet.

 Κάθε φορά που συνδέεται το παιδί, θα του ζητείται να παίξει τέσσερις ενότητες (παιχνίδια), καθεμία για 5 λεπτά ή 20 λεπτά συνολικά ανά συνεδρία.Συνιστούμε να χρησιμοποιούν το σύστημα 3 έως 4 φορές την εβδομάδα. Συνολικά τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι για  800 συνολικά λεπτά. Δηλαδή αν παίζουν 60 λεπτά την εβδομάδα, η συνολική διάρκεια είναι περίπου 14 εβδομάδες.

Υπεύθυνη προγράμματος: Κωνσταντίνα Χατζάρα (Ph.D.)
 --------------------------------                          

To γνωστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι σε συνδυασμό με φυσική άσκηση αυξάνει τις γνωστικές δεξιότητες και βελτιώνει την ικανότητα των μαθητών στα μαθηματικά και στην ανάγνωση.

Αναπτύχθηκε από κορυφαίους νευροεπιστήμονες στον κόσμοΞεκλειδώστε την ικανότητα κάθε παιδιού να μάθει

  • Έως 6 φορές βελτίωση στη Μαθηματική Επάρκεια

  • Έως και 4 φορές βελτίωση στην ικανότητα ανάγνωσης


Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του εγκεφάλου που βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία για παιδιά με διαταραχές προσοχής μέσω της συνδυασμένης χρήσης ειδικών παιχνιδιών υπολογιστών (που έχουν δημιουργηθεί από κορυφαίους νευροεπιστήμονες στον κόσμο), σωματική άσκηση και αξιολογήσεων του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH), (Εθνικό Σύστημα Υγείας των ΗΠΑ)

Πώς λειτουργεί;

Περιλαμβάνει έξι παιχνίδια στον υπολογιστή, μερικά με περισσότερα από εκατό επίπεδα δυσκολίας. To καθένα στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων - από τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατηγοριών και τη συνεχή προσοχή στην ταχύτητα της επεξεργασίας πληροφοριών - με διαδραστικές εργασίες, όπως να  βοηθήσετε τον πειρατή Pete να ετοιμαστεί για ένα ταξίδι.

Το πρόγραμμα αξιολογεί τις δυνατότητες κάθε παιδιού και προσαρμόζει το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε άσκηση στον υπολογιστή, ώστε να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στη βελτίωση των περιοχών που εμφανίζει αδυναμίες. Το πρόγραμμα  ενημερώνει δυναμικά τη δυσκολία των παιχνιδιών κάθε παίκτη καθώς πετυχαίνει ή αποτυγχάνει σε συγκεκριμένες εργασίες, έτσι ώστε να έχει πάντα ενδιαφέρον για να παίξει, αλλά να μην απογοητεύεται.

Ο μαθητής/μαθήτρια παίζει ένα παιχνίδι κάθε φορά για 5 λεπτά το καθένα, 20 λεπτά την ημέρα, 3 ημέρες την εβδομάδα. Τα 60 λεπτά την εβδομάδα οδηγούν σε νευροπλαστικές αλλαγές στον εγκέφαλο, βελτιώνοντας το ικανότητα συγκέντρωσης, την μνήμη και τον αυτοέλεγχο.Το πρόγραμμα προτείνει σωματικές ασκήσεις 20 έως 30 λεπτών που διεγείρουν τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με εκείνες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών όταν τα παιδιά ασκούνται τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εξηγεί πώς να εφαρμόσετε το πρόγραμμα.
Πολλοί μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες(ΜΔ) χαρακτηρίζονται από σοβαρά προβλήματα διατήρησης της προσοχής στη μάθηση. Αυτό συχνά οφείλεται στην ανεπιτυχή διδασκαλία τους (Palincsar et al., 2001) και δεν αποτελεί διαταραχή. Για να οριστεί ως διαταραχή, η Διάσπαση Προσοχής ή/και υπερκινητικότητα πρέπει να είναι συχνή και σοβαρή, να συναντάται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. σχολείο και σπίτι) και να εμφανίζεται πριν από την ηλικία των επτά ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Οι σπουδαστές που μπορεί να εμφανίσουν μόνο μια συμπεριφορά (έλλειψη προσοχής ή υπερκινητικότητα) εξακολουθούν να έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ (ADHD), με κάθε συμπεριφορά να εκδηλώνεται μόνη της. Συχνά οι Διαταραχές Προσοχής λόγω των ΜΔ μπερδεύονται με τη διάσπαση προσοχής αν και πρόκειται για εντελώς διαφορετικές συνθήκες. 

 

 Οι Διαταραχές Προσοχής σε συνδυασμό με τις Μαθησιακές Δυσκολίες  μπορούν να οδηγήσουν σε κακή σχολική επίδοση, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και σε μείωση της εμπιστοσύνης των μαθητών στην ικανότητές τους. Παρουσιάζουν χαμηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και έχουν χαμηλότερη αυτο-αποτελεσματικότητα από τους συνομηλίκους τους (Klassen & Lynch, 2007). Οι μαθητές με ΜΔ δημιουργούν ένα διαφορετικό προφίλ των εκπαιδευόμενων από το προφίλ των συνομηλίκων τους. Αυτό το προφίλ έχει μεταβληθεί από συγκεκριμένες δυσκολίες που οφείλονται στο είδος της εκπαιδευτικής δυσκολίας, αλλά επηρεάζεται από κοινωνικούς παράγοντες και οδηγεί σε (McGillivray & Baker, 2009. Katz et al., 2011): 
  • χαμηλή αυτoεκτίμηση, 
  • χαμηλή αυτοπεποίθηση, 
  • ανεπαρκή αυτοδιαχείριση. 
Οι μαθητές με διαταραχές προσοχής, πιθανό, να έχουν προβλήματα στους παρακάτω τομείς: οργάνωση χρόνου οργάνωση χώρου δυσκολίας εστίασης και διατήρησης της προσοχής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών, ανεξάρτητα από την ταυτόχρονη εμφάνιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, οι μαθητές με διαταραχές προσοχής συχνά εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανεπαρκή αυτοδιαχείριση.Τα χαρακτηριστικά αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις ιδιότητες που ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να κατέχει, προκειμένου να ρυθμίσει τη μάθηση μόνος του, χωρίς τη παρουσία του εκπαιδευτικού. Η χρήση ειδικών λογισμικών μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με διαταραχές προσοχής ώστε να βοηθηθούν στην διαχείριση του χρόνου τους, του χώρου τους και να βελτιώσουν την συγκέντρωση τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η εμφάνιση Διαταραχών Προσοχής δεν οφείλεται μόνο στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών αλλά εμφανίζεται και από άλλες αιτίες. 
------------------------------------------ 

Διαβάστε για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Απόσπασμα από το βιβλίο "Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση" Συγγραφείς:ΣουζάναΠαντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας. 

Ένα απαραίτητο βήμα προς την κατανόηση του περιεχόμενου των Μαθησιακών Δυσκολιών των μαθητών και την κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών είναι η ανάδειξη και η κατάρριψη των μύθων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το θέμα. Οι μύθοι αυτοί είναι αποτέλεσμα κυρίως ελλιπούς ενημέρωσης, έχουν εμποδίσει συχνά τη λήψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μέτρων αντιμετώπισης, έχουν προκαλέσει αρκετό προσωπικό πόνο στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και στις οικογένειές τους και έχουν οδηγήσει σε σύγχυση όλους τους ενδιαφερόμενους.
 Οι πιο διαδεδομένοι μύθοι είναι οι παρακάτω: 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν πραγματική ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει νευρολογικής φύσης διαφορές τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του εγκεφάλου. 
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη. 
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν δείκτη νοημοσύνης στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, ενώ άλλοι απλά στο κατώτερο όριο του φυσιολογικού. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να μάθουν και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Απαιτείται όμως να παρακάμψουν τις δυσκολίες τους με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν τη γνώση και να επιδείξουν την πρόοδό τους. 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν δημιουργούνται εξαιτίας ακατάλληλης διδασκαλίας. Η ακατάλληλη διδασκαλία μπορεί απλά να επιδεινώσει το πρόβλημα, ενώ η κατάλληλη προσαρμογή μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων κάθε μαθητή. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εκτελέσουν τις εργασίες τους και συχνά δεν τις ολοκληρώνουν. Αυτό μερικές φορές μοιάζει με τεμπελιά, αλλά δεν είναι. Οι λόγοι που συμπεριφέρονται τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο εδράζουν στην αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των δυνατοτήτων τους και του δείκτη δυσκολίας του έργου που τους έχει ανατεθεί, καθώς και στη συσσωρευμένη αποτυχία που έχουν βιώσει στο σχολείο. 
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα μόνο στα μαθήματα του σχολείου. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Τα προβλήματα αυτά μπορεί είτε να προκαλούνται από τη συνεχή αποτυχία είτε από τα προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες. 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Απλά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία. Για παράδειγμα, μπορεί να εκδηλώνονται με προβλήματα φωναχτής ανάγνωσης στην πρώτη σχολική ηλικία και με προβλήματα απομνημόνευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη, η οποία βελτιώνεται εξαιρετικά δύσκολα. Αυτή ακριβώς η εξαιρετική δυσκολία βελτίωσης και η αντίσταση στη διδασκαλία αναδεικνύεται ως διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Οι διάφορες μέθοδοι θεραπείας που κατά καιρούς έχουν έρθει στην επικαιρότητα στερούνται κάθε ερευνητικής τεκμηρίωσης. 

Πηγή: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας.

έρευνα & εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας